CTM

Aktualności

REKLAMA

23 Marzec 2017

Reklama pojawiła się w czasopiśmie "Pływalnie i baseny" nr 25

REKLAMA

Reklama pojawiła się w czasopiśmie "Pływalnie i baseny" nr. 25
pobierz


CTM Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Dziendziela 24; tel. 032/202 70 18, tel/ fax. 032/202 72 49;
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000192049;
NIP 954-24-63-758
Kapitał zakładowy: 82 000 PLN
www.ctm.net.pl

Generalny dystrybutor:

źródło dokumentu: http://www.ctm.net.pl/, data wydruku: 19. 08. 2019